.: Tashio.Net :.

.: Welcome to Tashio.Net :.

.: Excuse: The MGs ran out of gas. :.

.: Miscellaneous Stuff :.

.: ShadowRun :.

.: Photo Gallery :.

Contact me: tashio@tashio.net